Посещение родственников на украинском

 • 1 посещать

  посетить

  1) відвідувати, відвідати, провідувати, провідати, навідувати, навідати, завідувати, завідати кого, навідуватися, навідатися, завітати, дозвідуватися, дозвідатися до кого, навіджати кого, візитувати кого, входжати до кого, ходити до кого, (часто) учащати, внаджуватися, внадитися, (не надолго) навертатися, навернутися. . -тить на короткое время — прийти на короткий час, (образно) прибігти, мов огню (жару) вхопити. -щать слишком часто (надоедливо) — хати холодити, рипатися;

  2) (почтить) навідувати, навідати, обдаровувати, обдарувати кого чим. . -тили нас бедствия — зуспило нас лихо. Бог -тил его несчастиями — обминув його бог ласкою; бог покарав його. Посещаемый — відвідуваний, провідуваний, навідуваний. Посещённый — відвіданий, провіданий, навіданий.

  * * *

  ; сов. — посет`ить

  (кого-что) відві́дувати, відві́дати (кого-що), несов. завіта́ти (до кого-чого)

  Русско-украинский словарь > посещать

 • 2 жаловать

  1) кого (любить, оказывать милость, расположение) жалувати кого, милувати кого, бути прихильним до кого, мати ласку до кого. Он его не жалует — він його не полюбляє, він до нього не прихильний, (зап.) він його не апробує. Любить и жаловать — любити та жалувати;

  2) -вать кому что, кого чем (дарить, награждать подарком, чином, отличием) — дарувати кого чим, обдаровувати кого чим, (ласкаво) дарувати кому що, надавати кому що, чого, шанувати кого чим, наділяти кому що. . Жаловать в дар — дарувати кому що. -вать кого-нибудь к руке — дозволяти кому (по)цілувати руку, допускати до руки;

  3) -вать к кому (ходить, посещать) — ходити (захожати) до кого, бувати в кого, одвідувати кого, (сов.) завітати до кого. Хотите убедиться, пожалуйте к нам лично — хочете переконатися (впевнитися), то потрудіться (то завітайте) до нас сами особисто. Добро -вать — просимо, милости просимо, просимо до господи, будьте (дорогими) гостями, (зап.) вітайте нам!

  * * *

  1)

  (кого чем, кому что) ист. дарува́ти (кому́ що), наділя́ти (кого́ чим); надава́ти, (кому що)

  2) поважа́ти, полюбля́ти; диал. жа́лувати

  люби́ть да (и) жаловатьть — люби́ти й поважа́ти (жа́лувати)

  3)

  ходи́ти, -джу́, -диш, захо́дити, -джу, -диш (до ко́го), бува́ти (у ко́го), відві́дувати, -дую, -дуєш (кого)

  Русско-украинский словарь > жаловать

 • 3 кабак

  шинок, шинк (-нку), шиньок, шиньк (-ньку), корчма, (питейн. погребок) пивниця, (на откупе) оранда, (с своб. продажей) вольна (-ної), (с беспатент. продажей) дешева (- вої); ум. шиночок, корчомка. . Посещать -бак — учащати до шинку. Содержать -бак — шинкарювати, шинкарити, шинкувати. -бак устроить (шуметь) — корчму завести.

  * * *

  I перен. шино́к, -нку, ко́рчма и корчма́ II диал.

  каба́к, -а

  Русско-украинский словарь > кабак

 • 4 наведываться

  наведаться

  1) (осведомляться о чём) довідуватися, довідатися, (диал.) відвідуватися, відвідатися про (за) що. . -ться о чьём здоровье — довідуватися, довідатися про (за) чиє здоров’я. -вайся чаще о ценах — довідуйся частіше про (за) ціни;

  2) (к кому, куда: посещать) навідуватисн, навідатися, звідуватися, звідатися, довідуватися, довідатися до кого, куди, навідувати, навідати, відвідувати, відвідати кого, наглядати, наглянути, заглядати, заглянути, назирати, назирнути до кого, куди, (случайно посетить) нагоджатися, нагодитися, (фамил.) навихатися, навихнутися до кого, куди. .

  * * *

  ; сов. — нав`едаться

  наві́дуватися, -дуюся, -дуєшся, наві́датися

  Русско-украинский словарь > наведываться

 • 5 навещать

  навестить кого навідувати, навідати, відвідувати, відвідати, (реже) завідувати, завідати, перевідувати, перевідати, (проведывать) провідувати, провідати кого, (редко) навіщати, навістити, навітати кого, завітати до кого; срв. Посещать 1 и Проведывать 2. . -щайте нас почаще — навідуйте (відвідуйте) нас частіше, заходьте до нас частіше. Навещённый — навіданий, відвіданий, завіданий, перевіданий, провіданий. -ться — навідуватися, відвідуватися, завідуватися, перевідуватися, провідуватися, бути навідуваним, навіданим, відвідуваним, відвіданим и т. п. -ются ли больные? — чи навідує (відвідує и т. п.) хто хворих?

  * * *

  ; сов. — навест`ить

  (кого-что) відві́дувати, -дую, -дуєш, відві́дати (кого-що), наві́дуватися, -дуюся, -дуєшся, наві́датися (до кого-чого), наві́дувати, наві́дати, прові́дувати, прові́дати (кого-що); диал. переві́дувати, переві́дати (кого-що)

  Русско-украинский словарь > навещать

 • 6 обегать

  обежать и Оббегать, оббежать

  1) вокруг чего-л. — оббігати, оббігти, пооббігати;

  2) (обогнать) випереджати, випередити, обганяти, обігнати, перебігати, перебігти;

  3) (избегать) оббігати, відбігати, уникати. Об(б)егать (сов.) — оббігати, вибігати, обганяти, обгасати. .

  * * *

  I

  Русско-украинский словарь > обегать

 • 7 посетить

  Русско-украинский словарь > посетить

 • 8 поссорить

  кого с кем посварити, посердити, порізнити, роздружити, розсердити, (родственников) розріднити кого з ким, (опис.) розбрат посіяти поміж ким; срв. Ссорить. .

  * * *

  посвари́ти, посе́рдити

  Русско-украинский словарь > поссорить

 • 9 похаживать

  (прогуливаться) походжати; (ходить часто) ходити, вчащати куди, до кого. .

  * * *

  1)

  походжа́ти, розхо́джуватися

  Русско-украинский словарь > похаживать

 • 10 проведывать

  проведать

  1) что, о чём — довідуватися, довідатися, дізнаватися, дізнатися и дізнавати, дізнати про що, перевідувати, перевідати, перезнавати, перезнати що; см. Разузнавать; (расспросить) допитуватися, допитатися про що. ;

  2) кого — відвідувати, відвідати, навідувати, навідати, провідувати, провідати, перевідувати, перевідати, (реже) довідувати, довідати в кого, навідуватися, навідатися, довідуватися, довідатися до кого; см. Посещать, Навещать. . Проведанный —

  1) дізнаний;

  2) відвіданий, навіданий, провіданий, перевіданий.

  * * *

  ; сов. — пров`едать

  1)

  прові́дувати, прові́дати, наві́дувати, наві́дати, відві́дувати, відві́дати; диал. переві́дувати, переві́дати, несов. заві́дати

  2) дові́дуватися, дові́датися (про що), розві́дувати, розві́дати (що, про що), дізнава́тися, дізна́тися (про що); прознава́ти, прозна́ти, прові́дувати, прові́дати (що, про що), несов. прові́датися (про що)

  Русско-украинский словарь > проведывать

См. также в других словарях:

 • Германия — Федеративная Республика Германии (ФРГ), гос во в Центр. Европе. Германия (Germania) как территория, заселенная герм, племенами, впервые упоминается Пифеем из Массалии в IV в. до н. э. Позже название Германия использовалось для обозначения рим.… …   Географическая энциклопедия

 • БОЛЬНИЦА —     Больница, увиденная во сне, предвещает неприятности в тот момент, когда вам кажется, что бороться с ними нет ни сил, ни смысла. Попасть в больницу в результате травмы и быть прикованной к кровати – к надвигающейся болезни, которой можно… …   Сонник Мельникова

 • ГЕРМАНИЯ. ИСТОРИЯ. 1948-2000 — Разделенная Германия: 1949 1990. История Германии и история холодной войны в период 1949 1990 тесно связаны друг с другом. Разделение страны было одним из важнейших результатов соперничества двух сверхдержав США и СССР. Воссоединение Германии… …   Энциклопедия Кольера

 • ПОКЛОН — Вывести поклон. Печор. Флк. Поклониться кому л. СРГНП 1, 98. Давать/ дать поклон кому. Перм. Низко кланяться кому л. (во время церемонии, обряда). СРГПриам., 69. Защипывать поклон. Кар. Кланяться. СРГК 2, 243. Земной поклон. Разг. 1. Очень низкий …   Большой словарь русских поговорок

 • Идти на поклон — к кому. Разг. Устар. 1. Выражать своим приходом, присутствием преданность, покорность кому л. МАС 3, 246. 2. Обращаться с просьбой к кому л. БТС, 894; Глухов 1988, 56. 3. Посещать родственников впервые после свадьбы (о молодоженах). СРНГ 28, 385 …   Большой словарь русских поговорок

 • ВИЗИТ —     Посещать кого то во сне – значит, наяву попасть впросак, в неприятное положение, стать посмешищем в глазах окружающих. Посещать больных родственников – к несправедливым упрекам с их стороны. Нанести визит лечащему врачу – заняться здоровьем… …   Сонник Мельникова

 • Пушкин, Александр Сергеевич — — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца «из… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Визовые требования для граждан России — Режим легального въезда граждан России на территорию иностранных государств определяется властями соответствующих государств. Основным документом, позволяющим пересечь государственную границу иностранного государства, является виза.… …   Википедия

 • Семья — I. Семья и род вообще. II. Эволюция семьи: a) Семья зоологическая; b) Доисторическая семья; c) Основания материнского права и патриархального права; d) Патриархальная семья; e) Индивидуал., или моногамическая, семья. III. Семья и род у древних… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Семья — I. Семья и род вообще. II. Эволюция семьи: a) Семья зоологическая; b) Доисторическая семья; c) Основания материнского права и патриархального права; d) Патриархальная семья; e) Индивидуал., или моногамическая, семья. III. Семья и род у древних… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Злоупотребления и врачебные ошибки в психиатрии — Злоупотребления в психиатрии использование этой клинической дисциплины, положения и полномочий врача психиатра, а также персонала психиатрических учреждений во зло, во вред пациенту либо его близким. Врачебные ошибки, как и злоупотребления, тоже… …   Википедия

Гостевое приглашение в Украину

 — основной документ, на основании которого иностранцу открывается украинская виза. Данный документ выдается исключительно у нотариуса, после подачи заявления и предъявления обязательно перечня документов. 

З

аверенное нотариально частное приглашение  имеет легальное действие. Основное назначение приглашения в Украину и соответствующей визы на основе этого документа — посещение близких родственников, которые временно или постоянно проживают в украинском государстве.

Как оформить частное приглашение для получения визы в Украину

Как заказать документы (приглашение) через нашу компанию:

1. Заполнить анкету у нас на сайте в разделе «Частное приглашение в Украину».

2. Загрузить копию паспорта иностранца.

3. Загрузить копии украинских виз, если получались ранее.

4. Оплатить наши услуги за оформление приглашение физлица в Украине.

5. Получение приглашения. Срок оформления при стандартном рассмотрении — 3 рабочих дня.

Как подготовить документы на приглашения в Украину самостоятельно:

1. Чтобы пригласить в гости иностранца и оформить приглашения следует обратиться по месту жительства к нотариусу. Частное приглашение могут оформлять как лица физические, так и юридические.

2. Подать утвержденное законодательством Украины специальное заявление. Текст заявления не должен содержать никаких сокращений и исправлений.

3. Приложить обязательный перечень документов.

4. Оплатить услуги Нотариуса.

5. Сделать приглашение. Срок оформления при стандартном рассмотрении — 20 минут.

Необходимые документы

Бумажные хлопоты о выдаче приглашения такого типа полностью возлагаются на украинскую сторону. Частное приглашение в Украину на визу оформляется через нотариуса на основании предварительной подачи таких документов:

1. Ксерокопия украинского паспорта с отметками (обязательно 1-2 страницы и прописка). В случае, когда приглашающей стороной выступает не гражданин Украины, предоставляется копия вида на временное или же постоянное проживание.

2. Если приглашающей стороной является нерезидент, а временно или постоянно проживающий в украинском государстве иностранный гражданин, дополнительно предоставляется справка об официальном трудоустройстве или прохождения стажировки в украинских организациях.

3. Информация, подтверждающая финансовую состоятельность приглашающей стороны покрыть полностью и проживание иностранца на украинской территории, и питание. Таким подтверждения выступают справки из банка, выписки по обращению средств и гарантийные письма.

Отсутствие хотя бы одного документа из данного перечня или их подделка может служить отказом в выдаче частного приглашения.

Сколько действует частное приглашение

Частное приглашение в Украину, на основании которого иностранный гражданин может ходатайствовать об украинской визе, действует согласно дат указанных в приглашение для ознакомления с Украиной. Оформление гостевого приглашения для краткосрочной визы в Украину, по этому срок по его прибыванию не может превышать девяносто дней в полугодие. Украины. Украины. Украины. Украины. Украины. Украины. Украины. Украины. Украины. Украины. Украины. Украине. Украине. Украине. Украину. Украину. Украину. Украину.Украина.Приглашений. Приглашений.

Main Visa

 Может быть кому нибудь пригодится информация. Несмотря на то, что посольство Украины утверждает, что для пересечения границы Украины гражданам РФ, необходим только действительный паспорт, практика показала другую картинку. Если Вы посещаете родственников, то на границе у Вас спрашивают документы, подтверждающие Ваше родство. Если это мама, то у Вас должна быть копия её паспорта, заверенная у нотариуса, а с Вашей стороны оригинал свидельства о рождении или его ЦВЕТНАЯ КОПИЯ, заверенная у нотариуса. Если, у Вас нет этих документов, то Вас разворачивают назад. Ни Ваши слезы, ни просьбы, не помогают. У пограничников есть новые инструкции на которые они ссылаются, но Вам  их не показывают. Вся беседа с Вами протоколируется и записывается на камеру. Об этом со мной поделилась одна из знакомых, которую три дня тому назад развернули на границе из за отсутствие необходимых  документов. 

Правила въезда на Украину в течение последних  лет меняются настолько быстро, что те, кто въезжал в страну всего каких-то 4-5 лет назад, уже неправильно себе представляют процедуру въезда сюда.

В целях борьбы с информационным голодом я написал максимально полный перечень всех условий, которыми сейчас отягощён въезд на территорию Украины, а нюансов настолько много, что все их знают только люди, которые, как говорится, «в теме». И про отказ во въезде, и про Крым и про Донбасс.

Думаю, это самое подробное описание из всех существующих в интернете. Читайте, надеюсь это принесет пользу многим и избавит от ошибок в планировании поездки.

——————————————————————————————————————————————-

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЪЕЗДА НА УКРАИНУ

Для граждан России режим въезда на Украину — безвизовый, только по загранпаспортам (въезд по общегражданским (внутренним) паспортам был закрыт с 1 марта 2015 г. решением украинского правительства). С декабря 2018 г. гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет попадание на Украину максимально усложнено — пропуск на территорию осуществляется только при наличии веского основания, приглашения от гражданина Украины или украинского юрлица может быть недостаточно.

Для граждан Белоруссии — въезд на Украину безвизовый по единому паспорту. Для граждан всех стран бывшего СССР, кроме Туркмении — безвизовый, но только по заграничным паспортам (относится к Эстонии, Латвии, Литве, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджану, Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Киргизии). Единственные страны, граждане которых могут приезжать на Украину по внутреннему паспорту, — это Турция и Грузия.

Также без визы могут приезжать на Украину граждане следующих стран:

• все страны Европейского Союза (при этом въезд по паспортам «неграждан» Латвии и Эстонии — визовый);

• некоторые другие европейские страны: Андорра, Ватикан, Исландия, Монако, Норвегия, Швейцария, Черногория, Босния-Герцеговина, Сербия, Македония, Лихтенштейн, Сан-Марино, Албания;

• страны Америки: США, Канада, Панама, Парагвай, Аргентина, Бразилия, Чили, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Уругвай;

• страны Азии: Южная Корея, Япония, Израиль, Бруней, Турция, Гонконг, ОАЭ, Катар, Монголия.

Максимальный срок безвизового пребывания на Украине для граждан стран СНГ, ЕС, Латинской Америки, Израиля, Турции, ОАЭ, Катара и др. — 90 дней, для Брунея, Боснии, Сербии — 30 дней, для Гонконга — 14 дней.

Гражданам всех стран, не перечисленных выше, для посещения Украины нужна виза, которая получается обычно в посольстве, или электронная виза (доступна гражданам более 50 стран, см. подробнее ниже).

Цена оформления однократной украинской визы в консульствах Украины по миру единая — 65 дол. США (но она может быть выше, если более высокой является цена визы в эту страну для граждан Украины, по принципу взаимности).

Цена электронной визы — 85 дол. США. Ранее существовала также возможность получения визы в аэропорту, однако с января 2019 г. она была отменена.

Правила оформления виз для въезда в Украину (законодательный акт на укр. языке):

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249794301При въезде на территорию Украины граждане России раньше заполняли иммиграционную карту (граждане России были обязаны заполнять ее только при въезде по внутреннему паспорту). После введения режима въезда на Украину с 1 марта 2015 г. только по загранпаспорту миграционные карты заполнять обычно не требуется, но их заполнение могут потребовать.

При въезде на Украину не стоит говорить пограничникам, что вы едете через Украину транзитом в третью страну (даже если это действительно так), если хотите побыть на Украине долго. Имели место случаи (а с 2014 г. они значительно участились), когда пограничники ставили в паспорта таких иностранцев не обычный въездной штамп, дающий право безвизовым иностранцам находиться в стране 90 дней, а печать «транзит на 3 дня», что сильно сужало сроки пребывания в стране – на 87 дней. Стоит всегда говорить, что цель визита гостевая или туристическая.

Россиянам и другим безвизовым гражданам без регистрации по месту временного пребывания можно находиться на территории Украины до 90 дней (визовым – в пределах срока действия визы, однако также не больше 90 дней). Никакой регистрации (миграционного учёта) в течение 3, 10, 30 (и т.д.) дней после приезда на Украине нет, до 90 дней можно пребывать свободно. Единственное исключение — Беларусь, гражданам которой можно находиться на Украине без регистрации только 30 дней (согласно пункту 4 статьи 1 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о безвизовых поездках граждан, вступившего в силу 5 августа 2010 года). В будущем для граждан РФ, возможно, будет введен особый порядок регистрации на территории Украины.

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ

При въезде на Украину с 1 января 2018 года необходимо сдавать отпечатки пальцев (биометрию). Отпечатки сдают граждане России (!), а также следующих стран:

Ангола, Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Боливия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вьетнам, Габон, Гамбия, Гана, Гайана, Гаити, Гвинейская Республика, Гвинея-Бисау, Папуа-Новая Гвинея, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Индонезия,

Ирак, Иран, Иордания, Йемен, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Коморские Острова, Киргизия, Кот-д’Ивуар, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, КНДР, Лаос,

Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Монголия, Союз Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Южный Судан, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сенегал, Сирия, Сомали, Суринам,

Судан, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Тимор-Лести, Того, Тонга, Тунис, Узбекистан, Уганда, Филиппины, ЦАР, Чад, Шри-Ланка, Эритрея, Ямайка.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВИЗА

С апреля 2018 года Украина начала выдавать электронные визы на въезд для иностранцев. Цель визита иностранца на Украину может быть самая разная — туристическая, частная, деловая, лечение, образование и др. Виза оформляется на сайте Необходимо заполнить анкету онлайн, приложить сканкопии необходимых документов, заплатить банковской картой визовый сбор, после чего останется только визу после ее получения. Виза оформляется до 9 рабочих дней, она стоит 85 дол. США и дает право на однократный визит на Украину на срок до 30 дней.

Перечень необходимых документов для оформления е-визы (все документы нужно отсканировать и загрузить на сайт):

— фотокарточка;

— копия страниц персональных данных паспортного документа;

— копия действительного полиса медицинского страхования с покрытием минимум на 30000 евро или в эквиваленте в другой валюте;

— копия документа, подтверждающего наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания и для возвращения в страну происхождения, или транзита в третью страну, или возможность получить достаточное финансовое обеспечение законным способом на территории Украины;

— копия документа, подтверждающая деловую, туристическую (или другую) цель поездки.

Электронную визу могут получить граждане более 50 стран, в их числе Австралия,  Бахрейн, Боливия, Индонезия, Коста-Рика, Кувейт, Новая Зеландия.

Практический опыт получения электронной визы (на украинском языке):

https://ua-antivisa.livejournal.com/540416.htmlВиза в аэропорту ранее получалась в киевских аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», а также в одесском аэропорту. С января 2019 г. она была отменена.

НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ

В украинском Уголовном кодексе имеется статья 332 о незаконном переходе границы как любой части Украины, так и посещении «оккупированных территорий» в частности. Следует знать, что за незаконное посещение Крыма (то есть при въезде в него из других регионов России, а не с территории Украины) по украинским законам можно получить до 8 лет тюрьмы. Наказание следует не просто за посещение полуострова, а за его посещение «с целью причинения вреда интересам государства». На практике, уголовные дела открывают против ряда политиков, посещающих Крым, а не против туристов, так что бояться не следует. Тем не менее, статья УК Украины существует и стоит о ней знать:

————————————————

Статья 332-1. Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее1. Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства —

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией транспортных средств.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией транспортных средств.

3. Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией транспортных средств.

Статья 332-2. Незаконное пересечение государственной границы Украины

1. Пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины, или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, или с документами, содержащими недостоверные сведения, —

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с насилием или с применением оружия, —

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14—————————————

ЗАКРЫТЫЕ ТЕРРИТОРИИ. ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛОСА

Все, кто на законных основаниях пребывает в Украине – как граждане Украины, так и въехавшие в установленном порядке иностранцы и лица без гражданства, – имеют свободный доступ ко всей территории страны, кроме Чернобыльской зоны отчуждения, Крыма (при въезде туда из Херсонской области) и «территории Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления» — то есть территории ДНР и ЛНР (при въезде туда из частей Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине).

В отличие от бывшего СССР и некоторых постсоветских стран (например, России и Беларуси), Украина не имеет пограничных зон, для нахождения в которых необходимы разрешительные документы, а также ЗАТО – закрытых административно-территориальных образований (а в советские годы самым известным закрытым населённым пунктом УССР был Севастополь). Существует, однако, приграничная полоса (укр. прикордонна смуга); несмотря на сходство терминов, они заметно различаются. Для въезда в приграничную полосу и пребывания в ней достаточно иметь удостоверение личности: гражданам Украины – общегражданский либо заграничный паспорт, остальным – документ, с которым они пересекли границу Украины. Приграничная полоса не может иметь ширину меньше, чем расстояние от линии госграницы до линии пограничных инженерных сооружений (ширина т.н. «инженерной полосы» – до нескольких десятков метров; для въезда и пребывания требуется разрешение). При въезде в приграничную полосу устанавливается дорожный знак «Приграничная полоса», а на дорогах, достигающих границы и не оборудованных пунктами пропуска, – знак «Въезд запрещён». Пограничная полоса в 2014-15 гг. введена на границе с Крымом, ДНР/ЛНР.

Сухопутная граница Украины со странами бывшего СССР на местности обозначена, но не везде огорожена. В сомнительных случаях не планируйте походов вдоль неё во избежание случайного пересечения; для подстраховки обзаведитесь крупномасштабной картой местности; обращайте внимание на пограничные знаки (столбы) и щиты с надписью «Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено». Также следует помнить, что перемещаться по льду пограничных водоёмов запрещено.

Более подробная информация – см. Закон Украины «О государственной границе Украины» и Постановление Кабинета Министров Украины «О пограничном режиме»; найти эти документы можно на сайте zakon2.rada.gov.ua/laws.

СЛОЖНОСТИ С ВЪЕЗДОМ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ

С 2014 г. въезд граждан России на территорию Украины сильно осложнился — украинские пограничники могут отказать во въезде каждому жителю России без объяснения причин, причем случаев таких с 2014 г. были тысячи. Наибольший риск отказа во въезде — для мужчин 16-60 лет.

Для мужчин с российским паспортом (а с 2018 г. — и для женщин) рекомендуется заранее получить от граждан Украины приглашение на въезд на Украину, нотариально оформленное (выдача таких приглашений поставлена на поток, и большинство украинских нотариусов о них знают). Образец приглашения можно посмотреть здесь: должен оформить гражданин Украины, заплатить за это нотариусу (300-400 грн. или около того), после чего отослать почтой или передать другим способом гражданину России, который должен предъявить на границе оригинал приглашения.

Обязательного требования приглашения нет — можно проехать формально и без него, однако его наличие увеличивает шансы (но отнюдь не гарантирует), что вас пропустят на территорию Украины.

Без приглашения пропускают обычно семьи с детьми, пожилых мужчин, женщин любого возраста (однако с 2018 г. все чаще приглашение стали спрашивать и у женщин).

При этом стоит учесть, что с декабря 2018 г. мужчин из РФ перестали пускать на Украину даже при наличии приглашения, пускают лишь при наличии веского основания для въезда, более веского, чем визит к другу или туризм. Формальным поводом для этого усложнения стало введение на декабрь 2018 г. военного положения в регионах Украины, однако и после отмены военного положения мужчин из РФ пускают в Украину с проблемами.

С января 2018 г. у граждан России при въезде на Украину снимают отпечатки пальцев.

В феврале 2015 г. правительство Украины закрыло 24 пункта пропуска через границу между Украиной и Россией, поэтому внимательно проверяйте перед поездкой — работает ли тот КПП, через который вы планируете ехать. Список закрытых КПП можно посмотреть здесь: марте 2015 г. Украина в одностороннем порядке закрыла въезд из России гражданам России на всех (!) местных погранпереходах (их около сотни). Таким образом:

а) граждане России могут с марта 2015 г. въезжать на Украину только через международные, межгосударственные пункты пропуска через границу, и только при наличии загранпаспорта;

б) граждане России могут выезжать из Украины в Россию через местные пункты пропуска через границу;

в) граждане Украины могут пользоваться местными пунктами пропуска в обе стороны (в Россию и из неё), причем для поездок можно использовать внутренний паспорт.

Документ, которым это было введено в действие, можно прочитать тут:

http://ru-antivisa.livejournal.com/710083.htmlГражданам России, а также других стран может быть отказано во въезде в Украину, если они внесены в раздел «Чистилище» сайта «Миротворец»:

https://myrotvorets.center/criminal/СЛОЖНОСТИ С ВЪЕЗДОМ ДЛЯ ГРАЖДАН ВСЕХ СТРАН МИРА — 1: коридорное ограничение

Следует знать, что с 2014 г. всем иностранцам нельзя находиться на территории Украины более 90 дней в полугодии (ранее такое правило существовало, но не проверялось, с 2014 г. оно выборочно проверяется пограничниками путем подсчета по датам въезда/выезда). Правило 90 дней в 180-дневный период установлено для большинства стран мира (в том числе для граждан России,СНГ, ЕС), однако имеются и исключения: для граждан Аргентины — 90 дней в 365-дневный период, для граждан Боснии-Герцеговины и Сербии — 30 дней в 60-дневный период.

СЛОЖНОСТИ С ВЪЕЗДОМ ДЛЯ ГРАЖДАН ВСЕХ СТРАН МИРА — 2: показные деньги

С 2014 года укр. пограничники начали разворачивать россиян, иногда также граждан Молдавии (формально правило распространяется на граждан всех стран мира) на границе из-за отсутствия «показных денег».  Если вы въезжаете на 1 день, то нужно иметь денег на 6 дней минимум, — то есть около 260 долларов США, если въезжаете на 2 дня, денег нужно иметь на 7 дней минимум и т.д. То есть минимальная сумма, которую нужно иметь с собой – 260 дол., меньше – могут отказать во въезде. Но и то нужно доказать, что вы не собираетесь ночевать вообще на Украине – иначе этой суммы не хватит. Это как бы на 1 день без ночевки.

Вот что гласит нормативный акт, принятый в декабре 2013 (его оригинал по-украински — zakon4.rada.gov.ua/laws/show/884-2013-%D0%BF):

————————-

«Иностранцы и лица без гражданства для въезда в Украину, пребывания на территории Украины, транзитного проезда через территорию Украины и выезда за ее пределы в другое государство, если иное не определено законами, должны иметь средства в 20-кратном размере прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного в Украине на день их въезда в Украину .Если срок пребывания иностранца или лица без гражданства в Украине составляет менее или более одного месяца, указанная сумма делится на среднеарифметическую количество дней месяца (30 суток) и умножается на плановое количество дней (к этой сумме добавляется пять дней) пребывания , а именно :

ФО = ( ( 20 х Пmin ): 30 ) х ( КД +5 ) ,

где ФО — достаточное финансовое обеспечение ;

Пmin — прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц;

КД — плановое количество дней пребывания на территории Украины.

Наличие достаточного финансового обеспечения устанавливается путём:

визуального осмотра наличия у иностранцев и лиц без гражданства средств в национальной валюте Украины либо в конвертируемой иностранной валюте по курсу Национального банка на день въезда в Украину;

изучения документа, в котором указана сумма средств и на основании которого можно получить средства в банковских учреждениях Украины;

визуального осмотра платёжной карточки международных платёжных систем и изучения выписки с личного банковского счёта заявителя, подтверждающей имеющуюся сумму средств (выписка из банкомата);

изучения документа, подтверждающего бронирование или оплату жилья и питания в Украине;

изучения договора на туристическое обслуживание (ваучер);

изучения гарантийного письма принимающей стороны, пригласившей иностранца или лицо без гражданства, о взятии на себя обязательств по оплате всех издержек иностранца или лицо без гражданства, связанных с их пребыванием на территории Украины и выездом за её пределы;

проверки проездного билета для возвращения в страну гражданской принадлежности либо страну постоянного проживания, либо в третью страну с фиксированной датой».

—————————

Размер прожиточного минимума периодически меняется — его можно отслеживать здесь: 01.01.2019 по 30.06.2019  — 1853,00 грн.

с 01.07.2019 по 30.11.2019     — 1936,00 грн.

с 01.12.2019                             — 2027,00 грн.

СЛОЖНОСТИ С ПОСЕЩЕНИЕМ КРЫМА

Следует знать, что въехав из России в Крым, с 2014 г. нельзя ехать на территорию основной Украины – это считается незаконным попаданием на территорию страны, и могут оштрафовать, депортировать и т.д. Вариант для граждан России и всех других стран (кроме самой Украины) остался один: въехать в Крым из России и так же и выехать потом в Россию (то есть самолетом или паромом).

С конца декабря 2014 г. Украина отменила все поезда, идущие с территории страны в Крым, а также рейсовые автобусы (самолеты в Крым были отменены еще весной 2014). Переход границы осуществляется пешком или на частном автотранспорте. К российской и украинской таможням с каждой из сторон подвозят автобусы и таксисты, но сами пункты пропуска нужно проходить пешком. По нейтральной полосе между пунктами пропуска также могут курсировать специальные автобусы.

Особые таможенные правила касаются пересечения границы основной Украины (Херсонской области) с Крымом, согласно принятому 12.08.2014 закону «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины», а также согласно принятому 16.12.2015 постановлению Кабинета Министров Украины №1035 «Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или с другой территории Украины на временно оккупированную территорию». Прочитать эти документы на украинском языке можно здесь:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141636.htmlhttp://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP151035.htmlИз Крыма на основную Украину и обратно запрещено провозить физическими лицами российские рубли в количестве более 10000 гривен в эквиваленте (то есть более 25000 рублей). Будете провозить больше — могут отобрать, оштрафовать. Это касается в первую очередь граждан Украины, которые купят рубли дома и с ними поедут на отдых в Крым.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1035 из Крыма на основную Украину и обратно запрещалось провозить любые товары, за исключением личных вещей граждан и так называемых «социально значимых продуктов питания». Стоимость таких продуктов должна была быть не больше 10000 грн. в эквиваленте, а вес не превышать 50 кг на 1 человека. Эта норма применялась только в случае, когда лицо, которое ввозит товары в Крым или обратно, пересекает границу не чаще 1 раза в течение суток. Однако в 2017 году Киевский административный суд признал постановление №1035 незаконным и отменил его.

Совершеннолетние граждане Украины могут проехать с территории Украины в Крым свободно — нужен лишь паспорт. Однако дети с июня 2015 г. пропускаются украинскими пограничниками только по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или проездному документу ребенка, а по свидетельству о рождении проехать нельзя.

Также с июня 2015 года украинским правительством запрещено пересечение границы Украины с Крымом для иностранцев (то есть граждан всех стран мира, кроме Украины). Исключение делается лишь для получивших от украинских властей специальное разрешение, которое, однако, не выдается (!) туристам и лицам, едущим в гости, за исключением близких родственников. Такое спецразрешение выдается на один въезд или на много въездов сроком 1 год.

Новые правила въезда в Крым из Украины регламентированы «Порядком въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», введенным в действие Постановлением Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 № 367. Текст документа на украинском языке можно найти здесь: важные моменты этого «Порядка въезда» приведены ниже:

——————————-

21. Специальное разрешение выдается в случае:1) проживания на временно оккупированной территории Украины близких родственников или членов семьи иностранца или лица без гражданства, что подтверждается документами, выданными уполномоченными государственными органами Украины;

2) расположение на временно оккупированной территории Украины места захоронения близких родственников или членов семьи, что подтверждается соответствующими документами;

3) смерти близких родственников или членов семьи, проживающих на временно оккупированной территории Украины, что подтверждается соответствующими документами;

4) наличия права собственности на объекты недвижимости, расположенные на временно оккупированной территории Украины;

5) необходимости участия в обеспечении защиты национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, освобождения территории Украины от оккупации или по вопросам гуманитарной политики (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД)

6) необходимости осуществления дипломатических и консульских функций, в частности в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству или согласованию с МИД)

7) осуществление регулярных поездок на временно оккупированную территорию Украины, связанных с трудовой деятельностью работников железных дорог.

22. Специальное разрешение оформляется территориальным органом ГМС на его бланке по месту пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины.

Специальное разрешение удостоверяется подписью руководителя территориального органа ГМС или его заместителя. К специального разрешения вклеивается фотография, которая скрепляется печатью указанного органа.

23. Для получения специального разрешения иностранец или лицо без гражданства подает территориальному органу ГМС следующие документы:

6) документ, подтверждающий наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания на территории Украины или соответствующие гарантии принимающей стороны.

———————————————

Украинские власти не признают российские паспорта и другие документы, выданные в Крыму после марта 2014 года. Жители Крыма въезжают на основную Украину с украинскими паспортами. Жители Крыма, не имеющие украинских паспортов, могут въехать на основную Украину только через пункты пропуска, расположенные вне границы Крыма с Херсонской областью.

Жители Крыма имеют проблему въезда на Украину с детьми, которые родились после марта 2014 года (референдума о вхождении в состав РФ) и имеют только свидетельства о рождении российского образца (и, соответственно, не имеют украинских документов).

Из Крыма на основную Украину по таким документам они въехать могут, а вот назад в Крым украинские пограничники детей не пропускают. Это делается украинскими властями, чтобы заставить родителей получать на новорожденных украинское свидетельство о рождении и, таким образом, чтобы младенцы приобретали (подтверждали) украинское гражданство.

Выход из этой ситуации для крымчан такой:

приехать в основную Украину и оформить ребенка по украинским законам, получив украинское свидетельство о рождении (таким образом ребенок будет иметь два гражданства — и российское, и украинское).

Новость на эту тему можно почитать здесь:

http://ru-antivisa.livejournal.com/876779.htmlВ 2017 году украинская погранслужба открыла раздел сайта, где можно сообщать о всех иностранцах, посещавших Крым с территории России (то есть всех въезжавших не с Херсонской области Украины). Если фамилия такого человека попадет в базу, ему может быть отказано во въезде на Украину.

http://dpsu.gov.ua/ua/stop_list/СЛОЖНОСТИ С ПОСЕЩЕНИЕМ ДОНБАССА

В январе 2015 г. Украина закрыла свободный проезд на «Территории Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправления» (ДНР и ЛНР) и обратно для всех — как граждан Украины (с пропиской на Донбассе или любой другой), так и иностранцев. Для пересечения границы основной Украины с ДНР и ЛНР необходимо оформить специальный пропуск, он выдается как гражданам Украины, так и иностранцам, едущим  в регион с целью частного визита (то есть в отличие от Крыма, куда из основной Украины иностранцев не пускают без веского основания, в ДНР и ЛНР иностранцы попасть могут, не заезжая в Россию). Пропуска бывают одноразовые и многоразовые, оформляются они только на взрослых, детям они не требуются. Проезд в ДНР и ЛНР осуществляется только через несколько пунктов пропуска, как на обычной границе между государствами. Кроме паспортного контроля и проверки пропусков, Украина осуществляет там же и таможенный контроль (нормы провоза товаров такие же, как и на официальных границах Украины).

Для того, чтобы получить пропуск, до июля 2015 года нужно было предоставлять документы, подтверждающие основание поездки (например, посещение захоронения или визит к родственникам), однако потом порядок получения пропусков упростили — ныне их можно оформить через интернет на сайте СБУ (Службы безопасности Украины) без предъявления каких-либо документов, удалённо и бесплатно. Это касается, повторим, как граждан Украины, там и граждан третьих стран.

На указанном сайте СБУ нужно зарегистрироваться, а потом заполнить анкету, в которой указываются такие данные: ФИО, адрес фактического места проживания, дата рождения, ИНН, телефон, серия и номер паспорта. Самые важные моменты — нужно указать цель поездки (напр., к друзьям, родственникам, помещение захоронения членов семьи и т.п.) и маршрут поездки (каким именно путем будете въезжать в ДНР/ЛНР). Отдельно предлагается выбрать пункт пропуска, через который вы будете осуществлять въезд на территорию непризнанных республик, а также количество въездов по пропуску (подающий заявление сам может выбрать на сайте одноразовый въезд или многоразовый). Разрешение на проезд в ДНР/ЛНР выдается сроком на 1 год.

Оформленное разрешение выглядит так — это графический файл JPG с документом, рассчитанным на одну страницу формата А4, который нужно скачать на сайте СБУ и для предъявления на пункте пропуска. В шапке написано «Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО». Там указываются личные данные заявителя, номер заявления (он присваивается при регистрации на сайте СБУ),  цель поездки (дословно тот текст, который сам заявитель указывает на сайте), сектор и пункт пропуска (направление въезда тоже сам заявитель указывает на сайте), вид разрешения (одноразовый или многоразовый).

Официальный срок оформления разрешений, указанный на сайте — 10 суток, однако на практике оформления можно ожидать и 20-30 дней, так что стоит подаваться заранее. Впрочем, пропуск может быть готов и через 3 дня после подачи данных.

Аналогичные разрешения для проезда на территорию основной Украины нужны гражданам Украины, проживающим на территории ДНР и ЛНР, оформляются на том же сайте по той же схеме.

Гражданам России и всех прочих стран мира возможно посетить без пропусков территорию непризнанных ДНР и ЛНР со стороны России — ДНР и ЛНР имеют безвизовый режим для граждан всех стран мира, никаких документов, кроме паспорта, для въезда не требуется. При этом стоит знать, что проехать гражданам России и другим иностранным гражданам на основную Украину из России через территорию ДНР/ЛНР невозможно — пересечение границы РФ с ДНР и ЛНР рассматривается Украиной как нелегальное пересечение границы Украины и пропуск оформлен не будет.

Иностранные граждане, визовые в Россию, должны для посещения ДНР и ЛНР иметь в паспорте двухкратную или многократную визу России, так как при погашении однократной визы на границе РФ с ДНР/ЛНР они оказываются в западне — их не пропустят ни в Россию, ни в Украину и они рискуют остаться на территории ДНР/ЛНР на неопределенный срок.

Также следует знать, что при посещении ДНР и ЛНР в загранпаспорте могут остаться печати российских пограничников с пунктов пропуска на границе с ДНР и ЛНР. Въезд с паспортом с такими печатями впоследствии на территорию основной Украины нежелателен: граждан Украины, конечно, впустят на Украину, но оштрафуют, граждан России (и других государств) могут на основании таких штампов вообще развернуть на границе. Поэтому граждане РФ обычно посещают ДНР и ЛНР по внутренним российским паспортам.

Граждане Украины, проживающие на территории, подконтрольной ДНР и ЛНР, могут въезжать в Россию как по своим украинским паспортам, так и по паспортам ДНР и ЛНР (у кого такие паспорта имеются). Хотя Россия признает паспорта ДНР и ЛНР как документы, действительные для въезда и пребывания, сами республики Россией не признаны.

Поезда и самолеты между Украиной и ДНР/ЛНР отменены, автобусы подвозят только к пунктам пропуска с каждой из сторон, а сами пункты с таможнями нужно проходить пешком. По нейтральной полосе между пунктами пропуска также могут курсировать специальные автобусы.

Между Россией и ДНР/ЛНР нет самолетов, однако ходят прямые автобусы и пригородные поезда.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА УКРАИНЫ

В 2014 г. в результате Майдана, революции и связанных в ними беспорядков нежелательными предметами для ввоза на Украину стали российские флаги, георгиевские ленты и другие политические атрибуты, которые могут вызвать подозрения в участии в политических митингах, что может привезти к отказу въезда на Украину.

Личными вещами, не являющимися товаром, которые могут быть ввезены на территорию Украины, являются: один фотоаппарат и/или видеокамера, велосипед, комплект лыж; до двух музыкальных инструментов, мобильных телефонов, персональных компьютеров, калькуляторов, электронных книжек, часов; до трёх флеш-карт.

Максимальная стоимость товаров, которые могут ввозиться на территорию Украины без уплаты налогов и письменного декларирования через сухопутные и морские пункты пропуска, составляет 500 евро, через аэропорты – 1000 евро (то есть на сумму до 500 евро можно купить сувениров и смело везти поездом или машиной, только стоит прихватить чек из магазина, доказывающий стоимость товара). При этом есть ограничение и по весу – он не должен превышать 50 кг. При ввозе товаров на сумму свыше 500/1000 евро нужно уплатить ввозную пошлину 10% и НДС (на сумму, что превышает 500/1000 евро). Вывоз товаров из Украины без письменной декларации и налогообложения разрешается на сумму до 10000 евро.

Домашние животные при ввозе подлежат обязательному письменному декларированию, на них необходим ветеринарный сертификат. Автомобиль можно ввозить на Украину на срок до 1 года. Наличных денег можно ввозить (и вывозить) свободно на сумму до 10000 евро, продуктов – до 200 евро, причём масса каждого наименования должна составлять не более 2 кг. На ввоз холодного оружия и газовых баллончиков и прочих средств самозащиты нужно разрешение МВД Украины. Ограничения на лекарства – не более 5 упаковок одного наименования (если большее число не указано в рецепте).

Алкоголь разрешается ввозить без оплаты в количестве: 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких (свыше 22%) напитков. Ограничение по табачным изделиям: 200 сигарет или 50 сигар или 250 г табака, или эти изделия в наборе общим весом не более 250 г.

При этом есть два важных момента, о которых не стоит забывать:

• лица до 18 лет не могут провозить алкоголь и табак через границу (то есть записать на детей дополнительные бутылки и пачки не получится);

• алкогольные и табачные изделия вне зависимости от их количества не освобождаются от налогообложения, если лицо, их ввозящее, отсутствовало на Украине менее 24 часов (то есть если вы, находясь на Украине на границе с Молдавией, захотите сходить туда на несколько часов, чтобы купить дешёвого вина, то по возвращении украинские таможенники могут придраться даже к одной проносимой бутылке).

Подробную информацию о таможенных правилах Украины см. на сайте таможенной службы www.customs.gov.ua.

(С) Андрей Сапунов